Štíhle vreteno

Štíhle vreteno

Pestovanie v tvare štíhleho vretena má niekoľko výhod, svojím malým a kompaktným vzrastom uľahčuje zber, prácu a kvalita plodov je výrazne vyššia. Pestuje sa pre veľkovýrobu a záhrady

Vzrast je nižší do 2,2 – 2,5m, čím sa uľahčuje celá práca zberu, bez rebríka, úspora miesta a aj ošetrovania. Vďaka štíhlemu vretenu sa dosahujú vysoké úrody, 40-50t/ha, a pri niektorých odrodách aj vyššie. Koruna nie je príliš hustá, čím plody dostavajú viacej svetla a tým sú viac vyfarbenejšie, vyrovnanejšie a vyzretejšie. A ešte veľmi podstatná výhoda je veľmi skorý nástup do rodivosti, zvyčajne stromy zarodia už v prvom roku prvé plody. Do úplnej rodivosti nastupuje v treťom-štvrtom roku.

Výsadba a rez

Pri výsadbe si treba dávať pozor na miesto štiepenia, mal by byť minimálne 10 cm nad zemou. Pri reze a tvarovaní si treba uvedomiť ako má strom vyzerať. Má byť nízky s pyramidálnym tvarom, stredník má byť vysoký 2-2,5m s polokostrovými konármi v tvare pravidelnej špirály. Na polokostrových konároch sa nachádza kratší a dlhší rodivý obrast. Základom je nezapestovať kostrové konáre, poznačili by rovnováhu stromu a jej základný tvar.

Vzdialenosť medzi radmi by mala byť 3-4m, medzi stromkami 1,5-2m. 

Rez na každý rok do dospelosti

Ak má výpestok predčasný rez, nezrezáva a neskracuje, stredník sa zreže 30-40cm nad posledným konárom. Základný rez pri výpestku bez predčasného rezu, je zrezanie stredníka 80-90cm nad povrchom pôdy. Ďalej sa reže až v zime, v najbližšom vegetačnom období, keď si výpestok vytvorí 30 cm nové konáre vo vrchných. Zreže sa 30-40cm nad najvyšším rozkonárením a konáre sa neskracujú. Pri poškodených a konkurenčných konároch sa postupuje odstránením.

Po dospelosti

Pri dospelých stromoch sa využíva iba prerezávací rez, pri ktorom sa odstraňujú nadbytočné konáre, znižuje sa stredník na nižšie položený konár. Odstraňujú sa iba choré, nežiaduce konáre, konkurenčné a výrastky z podpníka, inak sa konáre nezkracujú.

Rôzne odrody, iné rezy

Jednotlivé odrody majú svoje špecifické nároky, ktoré treba zohľadňovať vo výsadbe. Hlavne pri odrodách, ktoré rastú na dlhom dreve. Využíva sa u nich skôr skorý letný rez, ktorý vyvoláva spomalenie rastu a zvyšuje rodivosť. 

Predchádzajúci
Nasledujúci