Rez koreňov pred vysadením nového výpestku

Rez koreňov pred vysadením nového výpestku

Pri reze koreňov nových stromčekov sa bezprostredne pred zasadením odstránia všetky poškodené korene a hlavné korene sa skrátia až kým rezná rana nebude biela. 

Používajú sa  nožnice nabrúsené, aby rana bola hladká. Rez koreňov podporuje tvorbu nových vlásočníc a následne koreňov.
 

Pri kontajnerovaných stromčekoch, v kvetináči, rez sa nerobí.
 

UPOZORNENIE: Podľa možnosti čím viac korienkov skrátime, ale tak, aby sme z nich čo najmenej odstrihli.

Predchádzajúci
Nasledujúci