Namočenie výpestku pred výsadbou

Namočenie výpestku pred výsadbou

Mnohí z nás tejto činnosti nepripisujú veľký význam, ale je to naopak jednou z najdôležiteších činností, ako správne zasadiť stromček, aby sa nám pekne ujal. Čím väčší a starší ovocný stromček máme a čím je dlhší čas od jeho vykopania o to je namáčanie stromkov pred sadením dôležitejšie. Preto stromky vykopané na jeseň a sadené až na jar, uľahčuje namáčanie stromku až po prvé rozvetvenie jeho ujatie. Keď nesadíme stromky hneď na druhý deň po vykopaní, môžeme korene stromkov až na týždeň namočiť do vody. Keď ho plánujeme namáčať len 1 až 3 dni, môžeme ho namočiť až po prvé rozvetvenie. Toto sa jedná keď ideme sadiť prostokorenný stromček. Keď sme si zadovážili stromček v kontajneri (kvetináči), tak ho aj s kontajnerom namočíme aspoň na 2 až 6 hodín do vody. UPOZORNENIE: Poliatie stromčeka po vysadení nemôže namáčanie stromkov pred sadením nahradiť. Slúži na to, aby sme dosiahli dobrý kontakt zeminy s koreňmi.

Nasledujúci